Certyfikaty

Nieustannie podnosimy swoje kompetencje i jakość świadczonych usług przez udział w różnego rodzaju szkoleniach i wprowadzanie nowych zabiegów i technologii. Potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych w naszym gabinecie są zamieszczane poniżej certyfikaty. 

 

Zaświadczenie kursu specjalistycznego w zakresie leczenia ran
Dyplom ukończenia akademii podologii
Dyplom uczestnictwa w szkoleniu
Zaświadczenie kursu Zakładu Doskonalenia Zawodowego
Zaświadczenie ukończenia kursu Zawodowy kurs podologiczny
Dyplom pielęgniarstwa diabetologicznego
Certyfikat ukończenia tapingu podologicznego
Dyplom uczestnictwa w Seminarium Podologicznym RUCK
Certyfikat beneficjenta projektu kwalifikacje kluczem do kariery
Certyfikat ukończenia szkolenia podologicznego
Certyfikat międzynarodowego kongresu pielęgnacji stóp i podologii
Certyfikat szkolenia chorób stóp w praktyce
Certyfikat szkolenia holistycznego podejścia do procesu leczenia ran
Certyfikat ukończenia studiów z kierunku pielęgniarstwa
certyfikat rocznego szkolenia specjalistycznego do spraw podologii
Certyfikat tytułowy - Specjalista pierwszego stopnia
Certyfikat ukończenia zawodowego kursu teoretycznego i praktycznego