Cennik usług gabinetu podologicznego Pedi-Med od 01.01.2024 r.

 

 

KONSULTACJE I ZABIEGI  Czas trwania CENNA
Konsultacja diagnostyczna - obejmuje omówienie problemu, zaplanowanie terapii i pielęgnacji domowej, bez wykonania zabiegu ( jeśli chcesz aby na 1 wizycie został wykonany zabieg wybierz opcję konsultacji zabiegowej). 20 min. 80 zł
Konsultacja zabiegowa - obejmuje przeprowadzenie wywiadu, postawienie diagnozy podologicznej, przedstawienie planu terapii oraz rozpoczęcie terapii. 45 min. 160 zł 
Wizyta kontrolna - ocena postępów terapii. 30 min. 100 zł
Podstawowy zabieg podologiczny - Jest to zabieg profilaktyczny, obejmuje skrócenie i opracowanie paznokci zdrowych, oczyszczenie wałów paznokciowych, usunięcie fizjologicznych zrogowaceń, aplikacja preparatu pielęgnacyjnego, zaleceniado pielęgnacji domowej 60 min. 200 zł 

Rozszerzony zabieg podologiczny - obejmuje skrócenie i opracowanie paznokci zdrowych, usunięcie modzeli (max. 2 obszary), usunięcie odcisków (max. 2 sztuki), opracowanie niewielkich zrogowaceń na piętach, aplikacja preparatów pielęgnacyjnych, opatrunków i odciążeń wg potrzeby, ustalenie zaleceń domowych.

90 min.

250 zł

Specjalistyczny zabieg podologiczny - obejmuje skrócenie i opracowanie paznokci przerośniętych w niewielkim stopniu, usunięcie modzeli (3-4 obszary), usunięcie odcisków (3-4 sztuki), opracowanie znacznych zrogowaceń na piętach (w tym pęknięć i rozpadlin), wykonanie opatrunku i odciążenia wg potrzeby.

 

120 min. 

 

300 zł

Skrócenie i opracowanie paznokci zdrowych - skrócenie i opracowanie paznokci zdrowych, oczyszczenie wałów paznokciowych.

  40 min.

110 zł

Opracowanie paznokcia zmienionego chorobowo-1 szt - opracowanie paznokcia przerośniętego, grzybiczego, zastosowanie preparatu leczniczego, ustalenie terapii domowej, edukacja

 45 min. 120 zł 

Opracowanie paznokci zmienionego chorobowo-2 szt - Opracowanie paznokci przerośniętych, grzybiczych, zastosowanie
preparatu leczniczego, ustalenie terapii domowej, edukacja.

 60 min.

160 zł

Opracowanie paznokci zmienionych 3 i więcej sztuk - Opracowanie paznokci przerośniętych, grzybiczych, zastosowanie
preparatu leczniczego, ustalenie terapii domowej, edukacja

 90 min.

250 zł

Usunięcie odcisku 1 szt. - Wyłyżeczkowanie odcisku, aplikacja preparatu leczniczego, opatrunku i odciążenia, ustalenie pielęgnacji domowej i edukacja pacjenta

 30 min.

130 zł

Usunięcie odcisków 2 szt. - Wyłyżeczkowanie odcisków, aplikacja preparatu leczniczego, opatrunków i odciążenia, ustalenie pielęgnacji domowej i edukacja.

 45 min.

180 zł

Usunięcie odcisków 3 i więcej szt. - Wyłyżeczkowanie odcisków, aplikacja preparatu leczniczego, opatrunków
i odciążenia, ustalenie pielęgnacji domowej i edukacja.

 60 min.

220 zł

Terapia niewielkich zrogowaceń strony podeszwowej - Usunięcie nielicznych modzeli i hiperkeratoz przodostopia i pięt, zastosowanie preparatu pielęgnacyjnego, ustalenie pielęgnacji domowej, edukacja pacjenta.

60 min.

160 zł

Terapia pękających pięt - Opracowanie hiperkaratoz za pomocą skalpela, opracowanie pęknięć i rozpadlin dłutem lub frezem, zastosowanie preparatu terapeutycznego, w razie potrzeby opatrunek i odciążenie, edukacja i ustalenie pielęgnacji domowej.

90 min.

200 zł

Terapia rozległych hiperkeratoz – Opracowanie znacznych zrogowaceń części podeszwowej stóp za pomocą skalpela, dłuta, frezów i kapturka ściernego, aplikacja preparatu leczniczego, opatrunku i odciążenia wg potrzeby, ustalenie pielęgnacji domowej, edukacja.

 90 min.

230 zł

Terapia brodawek wirusowych 1 szt. – Obejmuje usunięcie zmiany, aplikację preparatuleczniczego, opatrunku i odciążenia, zalecenia domowe i edukację.

30 min.

120 zł 

Terapia brodawek wirusowych 2 szt. - Usunięcie zmiany, aplikacja preparatu leczniczego, opatrunków i odciążenia, ustalenie pielęgnacji domowej i edukacja.

30 min. 

160 zł

Terapia brodawek wirusowych 3 i więcej szt. - Usunięcie zmian, aplikacja preparatu leczniczego, opatrunków i odciążeń, ustalenie pielęgnacji domowej, edukacja.

 45 min. 

190 zł

Aplikacja klamry na wrastający paznokieć - na wrastający, wkręcający paznokieć

 40 min.

200 zł

 Kontynuacja terapii klamrą 1 paznokieć - Bez opatrunku (niezgłoszenie się na wizytę kontrolną powyżej 3 miesięcy jest traktowane jako aplikacja klamry, a nie jako kontynuacja terapii)

30 min. 

150 zł

Kontynuacja terapii klamrą 2 klamry - Zabieg obejmuje usunięcie klamer, oczyszczenie paznokci
i wałów okołopaznokciowych, aplikacja nowych klamer.

60 min.

270 zł

Kontynuacja terapii klamrą z opatrunkiem - Obejmuje wymianę klamry, usunięcie drażniącego elementu wg potrzeby
i opatrunek aktywny.

 45 min.

190 zł

Kontynuacja terapii klamrą 1 paznokieć + kontrola drugiego– Zabieg obejmuje wymianę klamry tylko na jednym paznokciu, oczyszczenie i skrócenie paznokcia z pozostawioną klamrą.

 45 min.

180 zł

Opatrunek aktywny - 1 palec - Obejmuje usunięcie drażniącego elementu wg potrzeby, wykonanie opatrunku z preparatami aktywnymi.

30 min.

90 zł

Aplikacja klamry pasywnej - Zabieg obejmuje usunięcie klamry aktywnej, skrócenie i opracowanie płytki paznokciowej i aplikację kompozytowej klamry pasywnej. Stosowany jest na zakończenie terapii dla podtrzymania efektu.

 30 min.

150 zł

Usunięcie klamry - Usunięcie klamry, oczyszczenie paznokcia i wałów paznokciowych,
aplikacja preparatu regeneracyjnego, zalecenia domowe.

 20 min.

60 zł

Usunięcie lakieru hybrydowego - Tylko jeśli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania innego zabiegu.

15 min.

30 zł

Usunięcie ciała obcego z opatrunkiem aktywnym - Usunięcie ciała obcego, opatrunek aktywny, odciążenie wg potrzeby,
edukacja i zalecenia domowe.

30 min.

150 zł

Usunięcie krwiaka podpaznokciowego - Do 48 godz. po urazie, obejmuje nawiercenie płytki frezem,
ewakuację krwiaka, opatrunek aktywny, dalsze zalecenia.

45 min.

170 zł

Rekonstrukcja paznokcia - Oczyszczenie paznokcia, wykonanie rekonstrukcji, edukacja i zalecenia domowe

60 min.

150 zł

Oczyszczenie paznokci stóp z onycholizą - Opracowanie wszystkich uszkodzonych paznokci, aplikacja preparatu leczniczego, zalecenia domowe

60 min.

170 zł

Badanie mykologiczne -  Pobranie materiału do badania

30 min.

160 zł

Badanie bakteriologiczne - Pobranie wymazu z dna rany po uprzednim jej oczyszczeniu

20 min.

100 zł

Wkładki PWO 15 - Obejmuje wykonanie badań, zaprojektowanie i wykonanie wkładek

30 min.

150 zł